Pedagogika nauką społeczną

Pedagogika to nauka o edukacji człowieka, należy do nauk społecznych humanistycznych i stanowi zespół nauk o wychowaniu i wykształceniu człowieka przez całe jego życie. Z tej dziedziny nauki pochodzi zalecenie, że jeśli już musimy oceniać i krytykować, to oceniajmy i krytykujmy konkretne zachowania, a nie całą osobę. Continue reading „Pedagogika nauką społeczną”

Ocena artykułu