Dzieci słabo przystosowane społecznie

Jeśli w rodzinie uzależnionym od alkoholu jest ojciec, odbija się to szczególnie niekorzystnie na rozwoju osobowości synów. Cechuje ich osobowość bierno-agresywna, ujawniająca się w trudnościach w precyzowaniu własnych dążeń oraz braku zdolności do opanowania agresji w sytuacjach trudnych. Ich nadmierna skłonność do zachowań agresywnych wynika z nagromadzonej frustracji i niezaspokojenia wielu potrzeb uczuciowych. Dzieci takie są słabo przystosowane społecznie. Łamiąc ogólnie obowiązujące normy społeczne popadają w konflikt z prawem oraz wchodzą na drogę przestępczą. Brak dojrzałości emocjonalnej przejawia się u nich ograniczoną zdolnością panowania nad swoimi impulsami oraz trudnościami w rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych uczuć. Ukrywając i tłumiąc swój gniew, żyją w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego. Nie będąc świadomymi prawdziwej przyczyny swojej frustracji, zachowują się prowokująco w stosunku do otoczenia. W rodzinie alkoholowej panuje niekorzystna sytuacja wychowawcza. Atmosfera leku, grozy, brutalności i oschłości w relacjach rodzinnych prowadzi do osłabienia związku uczuciowego dziecka z domem. Obojętność rodziców wobec spraw dziecka, brak cierpliwości w kontakcie z nim sprawia, że czuje się ono odrzucone, niechciane i niepotrzebne. Dziecko doświadcza żalu i poczucia krzywdy, rodzi się w nim bunt oraz uczucia niechęci, nienawiści i wrogości. W rodzinie alkoholowej rodzice dostarczają dziecku niekorzystnych z punktu widzenia wychowania wzorów zachowań.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge