Duży mały człowiek

Wiara w możliwości

Psychologowie biorą sobie za cel wyznaczenie najlepszych warunków do rozwoju pełni możliwości danego osobnika. Nie wiadomo w jakim stopniu geny warunkują zachowanie. Na pewno część […] Read More

Neurony

Jaki jest układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z komórek nerwowych połączonych w sieć otaczającą cały organizm. Odbierają sygnały ze świata zewnętrznego i przekazują do mózgu. Następnie wysyłana jest […] Read More