mężczyzna trzymający białą kartkę

Co wywołuje kiłę?

Kiła to choroba zakaźna, która przenoszona jest głównie drogą płciową. Wywoływana jest przez przez bakterię Treponema pallidum (krętek blady). Kiła w organizmie człowieka przebiegać może […] Read More

Drzewo dębu i jego gałęzie

Właściwości kory dębu

Kora dębu posiada szereg atrybutów zdrowotnych. Są to przede wszystkim właściwości ściągające, przeciwzapalne, odkażające i przeciwbakteryjne.

Duży mały człowiek

Wiara w możliwości

Psychologowie biorą sobie za cel wyznaczenie najlepszych warunków do rozwoju pełni możliwości danego osobnika. Nie wiadomo w jakim stopniu geny warunkują zachowanie. Na pewno część […] Read More