Modele rozwoju kariery

Poprzez rozwój zawodowy rozumiemy uzupełnianie przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, oraz rozwijanie dodatkowych kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia na inne stanowisko lub zmiany organizacyjnej. Rozwój zawodowy jest to osiągnięcie zaplanowanego celu i dobrej pozycji zawodowej, przebiegające w określonym czasie i wymagające odpowiedniego przygotowania się do planowania kariery. Możemy wyróżnić dwa modele rozwoju kariery: tradycyjny (następuje poprzez następujące stadia: wybór zawodu, stabilizację, zakończenie kariery) i współczesny (inwestowanie w rozwój kariery).We współczesnym świecie rozwój zawodowy charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością i mobilnością. Aby się w tym rozwoju odnaleźć należy być elastycznym i dostosować się do rynku pracy.Wyróżniamy kilka typów rozwoju kariery: typ specjalisty (wysoki stopień zaangażowania); typ spiralny (przechodzenie co kilka lat z jednego zajęcia do drugiego z jednoczesnym rozbudowywaniem umiejętności z wcześniejszych prac); typ zmienny (częste zmiany prac, które różnią się od siebie); typ liniowy (posuwanie się na szczeblach stanowisk, w hierarchicznej kolejności). Rozwój zawodowy jest rozumiany jako mobilność w poziomie, pionie, lub w głąb struktury organizacji poprzez rozwijanie istniejących kompetencji i nabywanie nowych. Na rozwój zawodowy ma wpływ wiele czynników, niektóre z nich są niezależne od człowieka. Przykładem mogą być biologiczne i fizyczne aspekty rozwoju. Jedynymi czynnikami, na które człowiek ma wpływ są czynniki psychiczne m.in.: doświadczenie w określonych dziedzinach, zainteresowania, motywacje, światopogląd. Rozwój zawodowy kształtuje też w pewnym stopniu sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w kraju.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge