Pesymiści czy optymiści?

Pesymizm to postawa wyrażająca się w skłonności do dostrzegania tylko ujemnych stron życia, negatywnej oceny rzeczywistości oraz przyszłości. Przeciwieństwem pesymizmu jest optymizm. Pesymizm psychologiczny to nastrój lub emocjonalna skłonność do dopatrywania się wszędzie przejawów lub zapowiedzi zła, z którymi wiąże się stosunek do świata nacechowany lękiem i poczuciem bezsilności. Pesymista za to, okazuje się być całkiem dobrym strategiem w życiu. Dopuszczając do siebie możliwość porażki (znacznie częściej niż optymista) przygotowuje się na nią. Częściej opiera się faktach, odwołuje się do rzeczywistości, a nie wyłącznie do swoich zasobów, indywidualnego szczęścia czy idealistycznego nastawienia, że świat jest bezpieczny i zawsze „jakoś to będzie”. Pesymista biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia mobilizuje się do działania i wkłada o wiele więcej pracy, aby się jednak udało. Przed daleką podróżą odda auto na przegląd, wyśpi się i racjonalnie oceni czy wytrzyma za kółkiem te 1500 km. U optymisty istnieje ryzyko, że zamiast myśleć racjonalnie, będzie myślał wyłącznie pozytywnie, co wcale nie musi być oparte na faktach, ani obiektywnie prawdopodobne. Każda skrajność jest zła, zarówno w przypadku nierealistycznego optymisty jak i u skrajnego pesymisty, który swoimi czarnymi wizjami zmotywuje siebie i wszystkich wokół. „Pesymizm nigdy nie wygrał żadnej bitwy.”- Dwight D. Eisenhower; „Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata”- Stanisław Jerzy Lec.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge