Rodzic to wzór dla dziecka

Przykład rodziców ma przecież fundamentalne znaczenie dla prawidłowego wychowania dziecka. Swoją niedojrzałością i niestałością emocjonalną rodzice tracą w oczach dziecka autorytet. Obserwując swoich rodziców, dziecko szybko się przekonuje, że co innego mówią a co innego czynią. Tacy rodzice tracą wiarygodność, szacunek i zaufanie. Z czasem tracą kontakt z dzieckiem, nie potrafią z nim rozmawiać oraz nie są w stanie wpłynąć na jego zachowanie. Dziecko lekceważy zalecenia rodziców oraz przeciwstawia się jakimkolwiek wychowawczym próbom korygowania jego zachowań. Wszystko to sprawia, że dzieci pochodzące z rodzin alkoholowych mają nieprawidłowe warunki rozwojowe. Rodziny alkoholowe są często niewydolne wychowawczo. Oznacza to, że nie realizują należycie swoich funkcji, opiekuńczej, wychowawczej i socjalizacyjnej. Często z alkoholizmem w rodzinie wiąże się szereg innych negatywnych zjawisk: prostytucja, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie, niezaradność życiowa, bezdomność, zaburzenia psychiczne, przemoc i wiele innych. Dzieci pochodzące z takich środowisk znacznie gorzej przystosowują się społecznie, mają na ogół słabsze wyniki w nauce oraz znacznie utrudniony start życiowy. Cierpią z powodu zaburzeń nerwicowych i niskiej odporności psychicznej na wszelkie urazy. Najbardziej niekorzystna sytuacja wychowawcza istnieje wtedy, gdy oboje rodziców nadużywają alkoholu. Dziecko nie znajduje wówczas w nikim oparcia ani obrony. Jest pozbawione opieki i skazane jedynie na siebie. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.