Wyrażaj swój charakter

Rozwój zawodowy przebiega w ramach ogólnego rozwoju człowieka, dotyczy prawie całego życia. Teorie rozwoju zawodowego podkreślają, że rozpoczyna się w okresie dzieciństwa i trwa do wieku dojrzałego. Psychologia wyróżnia sześć kategorii przy pomocy których można dokonać klasyfikacji rodzajów osobowości i środowiska pracy: realistyczna, społeczna, badawcza, artystyczna, przedsiębiorcza i konwencjonalna. Rozwój zawodowy to proces wdrażania obrazu samego siebie. Poglądy ludzi na to kim są, zostają odzwierciedlone w tym co robią. Każdy człowiek w swoim rozwoju przechodzi pięć etapów tj.: wzrost, poszukiwania, zajęcie pozycji, utrzymanie i odchodzenie. Rozwój zawodowy jest postępującym, ciągłym i nieodwracalnym procesem, którego celem jest wybór zawodu. Kierunek i tempo przechodzenia jednostki od jednego poziomu zawodowego do drugiego jest uzależnione od inteligencji, pozycji społecznej, ekonomicznej, zainteresowań i wartości.Satysfakcja zawodowa i życiowa zależy od zakresu w jakim jednostka może w swojej pracy dać wyraz własnym zdolnościom, zainteresowaniom i wartościom. Gdy człowiek może w swojej pracy zawodowej wyrazić swój charakter, gdy jednoczy się z misją instytucji w której pracuje, ma poczucie samorealizacji, przynależności i stałości. Może wykonywać taką rolę zawodową, która ją inspiruje i motywuje do efektywnej pracy. Dodatkowo na efektywność mają wpływ trwałe cechy osobowości, kompetencje, które poprzez oddziaływania (szkolenia, warsztaty, treningi) ulegają modyfikacji. Coraz częściej pracodawcy sami dbają o rozwój swoich pracowników, już na początku ustalając z nimi etapy rozwoju w danej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge