Cel psychologii

Psychologia i jej cele

Psychologia to bardzo pasjonująca nauka, która nie tylko wyjaśnia dane zachowania, decyzje poszczególnej jednostki ale też procesy jakie zachodzą w jej ciele i mózgu. Ponadto bada jakimi cechami są warunkowane. Innym też aspektem, nad którym pracuje ta nauka jest możliwość kontrolowania i przewidywalność zachowania.

Tu i teraz

Jednym z celów psychologii jako nauki jest obiektywne opisanie tego co właśnie zachodzi, co się dzieje. Dane zebrane podczas obserwacji dotyczą zachowania oraz warunków w jakich postało i bodźców jakie go wywołują. Określone zachowanie wywołane przez dany czynnik określane jest jako reakcja. Bodźce wywołujące określone reakcje dzieli się na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wewnętrzne to mogą być chociażby przywołanie wspomnienia o przyjemnej chwili w życiu, które wywoła u nas uczucie zadowolenia i uśmiech na buzi.

Psychologia w ten sposób szuka powiązań między określonym bodźcem i zachowaniem. Głównym zadaniem i jednocześnie najtrudniejszym jest opisywać dane w sposób obiektywny pozbawiony osobistej oceny.

Interpretacja wyników

Obserwacja ma za zadanie dostarczenie danych racjonalnych, obiektywnych, zgodnych ze stanem rzeczywistym wyników. Natomiast proces wyjaśniania ich to szukanie informacji na zasadzie dedukcji i stawianie różnych hipotez.

Dlaczego ktoś dopuścił się kradzieży, pobicia? Wyjaśniane są związki jakie zachodzą między bodźcami i reakcjami. Na daną czynność składa się zazwyczaj nie jeden ale kilka czynników i reakcji. Psychologia bada te możliwości, zbiera w całość i porównuje. Następnie tworzone są szablony postępowania pozwalające poznać reguły, a w przyszłości przewidzieć zachowania socjopatyczne.

Prawdopodobieństwo

Naukowcy toczą między sobą dyskusje. Czy przewidywanie w psychologii ma przyszłość i sens? Mając wiele hipotez poszczególnych typów reakcji ciężko jest dobrać odpowiednią z nich. Aby zapobiec wróżeniu z fusów postanowiono to uporządkować, wprowadzając wskaźnik podstawowy. Jest to wynik analizy częstotliwości występowania danego odruchu na bodziec. Na tej podstawie prowadzi się badania rynkowe.

Margines błędu jest warunkowany zmiennymi jakie występują wśród jednostek: czynniki wewnętrzne jak poziom inteligencji czy zmiennymi zewnętrznymi jak inne sytuacje, które wpływają na ocenę. Przewidywanie w psychologii ma na celu podniesienie poziomu życia poprzez zapobieganie patologiom. Jednak ma też ciemną stronę, w której jest wykorzystywana.

Źródła:

  • Nadi S. N., Nurnberger J. L., Gershon E. S., (1984) Muscarinic cholinergic receptors on skin fibroblasts infamilial ajfective disorder, „ New England Journal of Medicine”
  • https://courses.lumenlearning.com/wsu-sandbox/

3 Replies to “Cel psychologii

  1. Znam ludzi, których zachowanie bardzo łatwo rozszyfrować. Jednak nie wydaje mi się aby można było wszystkich zaszufladkować w schematy.

  2. Psychologia jest trudną nauką. Nie ma dokładnych wytycznych, gdyż przy odkryciu nowego czynnika zmienia się praktycznie wszystko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.