Ile zarabia psycholog w 2020r.?

Młotek sędziego i książka z odpowiedzią na pytanie ile zarabia psycholog

Psycholog jest to osoba, która zajmuje się diagnozą zaburzeń na tle psychicznym, udzielaniem niezbędnej pomocy psychologicznej oraz prowadzeniem licznych szkoleń i badań związanych z tą materią. Psycholog musi skończyć studia w zakresie psychologii i uzyskać tytuł magistra. Dopiero wówczas ma pełne prawo wykonywania zawodu. A ile zarabia psycholog? O tym dowiesz się z naszego artykułu.

Warto powiedzieć na początku, że zawód psychologa, psychoterapeuty i psychiatry istotnie różnią się między sobą. Psychiatra to lekarz medycyny, specjalizujący się w psychiatrii, z kolei psychoterapeuta musi posiadać dyplom studiów wyższych, lecz wcale nie w dziedzinie psychologii. Tutaj liczy się warsztat i ukończenie szkolenia terapeutycznego. Psycholog natomiast – jako wspominany absolwent psychologii – nie od razu staje się psychoterapeuta i wcześniej także musi skończyć odpowiednie szkolenie terapeutyczne, o którym już wspomnieliśmy.

Ile średnio zarabia psycholog?

Zarobki psychologa uzależnione są od wielu czynników, między innymi od:

 • miejsca wykonywanej pracy – miasta oraz instytucji,
 • uprawnień,
 • oraz faktu, czy dana osoba prowadzi własny gabinet, czy tez pracuje w placówce publicznej.

Średnie wynagrodzenie psychologów wynosi około 2500 zł netto.Część może zarobić mniej, a część znacznie więcej, jeśli na przykład prowadząc własny gabinet psychoterapeutyczny, za każdą sesje pobierać będzie 100-300 złotych.

Warto pamiętać, że…

Na to ile zarabia psycholog wpływają również uprawnienia. Psychologia, jako niezwykle szeroka dziedzina, wyróżnia wiele specjalizacji. I tak na przykład psycholog kliniczny, zajmujący się terapią w poradniach zdrowotnych i szpitalach dostanie wynagrodzenie w innej kwocie niż psycholog sądowy, będący biegłym opiniodawcą w danej sprawie. O jego zarobkach także przeczytasz w naszym artykule.

Psychologia to zawód, który wymaga stałej nauki i zapoznawania się z coraz to nowymi badaniami. Chęć rozwoju również będzie mieć odzwierciedlenie w otrzymywanej pensji. Zatem pewnie nie warto zakańczać edukacji w momencie odebrania dyplomu uczelnianego i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę.

Psychologia jako kierunek studiów zyskuje z roku na rok coraz większą popularność. To, że w przyszłych latach nie zabraknie nam grona specjalistów, wiemy, a co z zawodami, które są niszowe, jak na przykład praca psychologa sądowego?

Psychologia sądowa

Psychologia sądowa jest działem psychologii. Funkcjonuje w oparciu o współpracę z wymiarem sprawiedliwości, prowadząc ekspertyzy i wydając opinie. Psychologia jest używana nie tylko w sądzie na ławie przysięgłych, ale również w pracy policyjnej, resocjalizacyjnej i sądowej.

Czym zajmuje się psychologia sądowa

Psychologia sądowa zajmuje się analizowaniem zjawisk patologii społecznej, przestępstw, zaburzeniami w zachowaniu osób, szeroko pojętymi problemami w instytucjach więziennych, wyjaśnianiem problemów psychologicznych oraz profilowaniem przestępstw.

Jak zostać psychologiem sądowym

Aby zostać psychologiem sądowym, czeka nas rekrutacja na studia o profilowanym kierunku psychologii sądowej. Ścieżka kariery jest o tyle trudniejsza, że wymagana jest nie tylko znajomość zagadnień związanych z psychoterapią, lecz dodatkowo potrzebna jest znajomość pojęć prawnych. Studia w tej dziedzinie skupiają się w dużej mierze na odpowiedzi na pytania:

 • Dlaczego ludzie krzywdzą inne osoby?
 • Co powoduje, że nie są w stanie zrozumieć swoich uczuć?
 • Czemu nie są w stanie odwzajemnić uczuć innych?
 • Dlaczego łamią prawo?
 • Co jest tego przyczyną?
 • Jak można im pomóc?
 • I czy w ogóle jest to możliwe?

Psychologia sądowa pragnie zrozumieć mechanizm funkcjonowania człowieka w różnych sferach jego życia. Dociec, czemu człowiek w różnych okolicznościach dopuszcza się przestępstw.

Podstawy prawne bycia psychologiem sądowym

Aby uzyskać możliwość pracowania jako psycholog sądowy należy ukończyć 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz po odbyciu zawodowego stażu.

 

Kobieta zastanawiająca się ile zarabia psycholog
Źródło: pixabay.com

Gdzie się kształcić?

Wśród najlepszych uczelni z tym kierunkiem znajduje się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański. Tak, jak jest to w przypadku pozostałych kierunków, studentów obejmuje podstawowy program nauczania oraz dodatkowe przedmioty wybierane w ramach specjalizacji.

Praca psychologa sądowego

Świeżo upieczeni absolwenci psychologii sądowej mogą szukać pracy w placówkach sądowych, we więzieniach, organach służb sądowych, agencjach i organizacjach przeprowadzających diagnozy sądowe oraz na uczelniach i szkołach medycznych.

Na jakie wynagrodzenia może liczyć sędzia, a na jakie psycholog sądowy? – stawki

Wynagrodzenie sędziów uzależnione jest od stażu pracy oraz pełnionej funkcji. Podstawę zarobku zasadniczego sędziego w konkretnym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie przypadające na drugi kwartał roku poprzedniego. Ogłaszane jest ono w „Monitorze Polski” – Dzienniku Urzędowym RP.

Wynagrodzenia sędziego określa się stawkami, których wysokość ustalana jest z uwzględnieniem mnożników podstawy określania wynagrodzenia zasadniczego.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz mnożniki na danym stanowisku sędziowskim, które służą do ustalania wynagrodzenia zasadniczego Sędziów:

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego

Mnożnik

Sędzia Sądu Rejonowegopierwsza2,05
druga2,17
trzeci2,28
czwarta2,36
piata2,5
Sędzia Sądu Okręgowegoczwarta2,36
piąta2,5
szósta2,65
siódma2,75
ósma2,92
Sędzia Sądu Apelacyjnegosiódma2,75
ósma2,92
dziewiąta3,12
dziesiąta3,23

Źródło: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070).

Zasadnicze wynagrodzenie sędziego waha między dwoma a trzema średnimi pensjami. Ponadto sędziowie mogą otrzymać dodatek stażowy, który wynosi od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, a także gratyfikację jubileuszową. Po 20 latach pracy wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia, po czterdziestu aż 400%.

Ile zarabia psycholog sądowy?

Jeśli chodzi o psychologa sądowego to na jego wynagrodzenie składają się należności za:

 • czynności przygotowawcze oraz badawcze,
 • zapoznanie się z aktami sprawy,
 • opracowanie opinii razem z uzasadnieniem.

Wynagrodzenia uwzględnia kwalifikacje, nakład pracy oraz poświęcony czas. Jeśli psycholog sądowy poniósł jakieś wydatki, niezbędne do wykonania danej czynności, to i one zostają wzięte pod uwagę.

Nie oszukujmy się, psycholog sądowy jest nierzadko nieocenionym wsparciem dla sędziego, który zmuszony jest do ogłoszenia wyroku. Praca psychologa sądowego jest bardzo wymagająca i ciąży na nim znaczna odpowiedzialność. Jego opinia bardzo często jest głównym dowodem w sprawie.

Stawka wynagrodzenia psychologa sądowego, powołanego przez sąd bądź organ postępowania przygotowawczego, wynosi za każdą rozpoczętą godzinę pracy od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących państwowe stanowisko kierownicze. „Kwota bazowa” określana jest ustawą budżetową. Kwota bazowa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 2019 rok wynosi 1789,42 zł brutto. Zatem każda rozpoczęta godzina pracy powołanego psychologa sądowego waha się od 22,90 zł do 32,39 zł.

Jeśli biegły psycholog posiada tytuł naukowy profesora, stawka ta wynosi 3,93%. Zatem zarobi około 69 złotych. W przypadku tytułu doktora habilitowanego w zakresie swojego zawodu stawka wzrasta do 3,08%, co daje około 54 złotych za godzinę pracy. Stopień doktora równy jest stawce 2,55%.

W momencie złożonego charakteru postępowania i znacznie bardziej wymagającej pracy stawka może być podwyższona nawet do 50%. Warunkiem jest jednak ukończenie studiów wyższych.

Jeśli psycholog sądowy wykonuje działalność naukowo-badawczą lub zawodową w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych poza granicami kraju, a przemawiają za tym szczególne okoliczności, to wówczas stawka może być podwyższona do wysokości nieprzekraczającej 95% kwoty bazowej.

Sprawdź także „Ile zarabia Psychoterapeuta?„.

Źródło:

 

One Reply to “Ile zarabia psycholog w 2020r.?”

 1. Ja wybieram się na psychologię, bo marzyłam o tym od dawna. Ale na pewno to nie zarobki są moją główną motywacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.