Jak wybrać odpowiednią formę inwestycji?

Drewniany, mały domek leży na zielonym trawniku

Inwestorzy mogą skorzystać z wielu różnych opcji, których celem jest ochrona wartości pieniądza lub ich pomnażanie. Częstym wyborem są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych. Inwestycja tego typu jest szczególnie dobra dla początkujących inwestorów. Można w dowolnej chwili dokupić jednostki, a w razie niepowodzenia szybko wycofać środki ulokowane w funduszu.

Inwestycja dopasowana do inwestora

Inwestycja powinna być skrojona na miarę inwestora. Powinna go prowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu, być określona w czasie, a przede wszystkim dopasowana do osobowości inwestora. Jeżeli jest typem ryzykanta, może zdecydować się na inwestycje o wyższej stopie zwrotu, jeśli ceni bezpieczeństwo, lepiej będzie, jeśli wybierze spokojne inwestycje. Zarówno jedna, jak i druga opcja jest oferowana przez działające w Polsce fundusze.

Wybór funduszów

Fundusze inwestycyjne z reguły, można podzielić na: uczestnictwa oraz zawartości i składu portfela inwestycyjnego. Według pierwszego kryterium fundusze dzielą się na  fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Według kryterium składowych portfela fundusze dzielą się na: pieniężne, dłużne, akcji, mieszane i inne. Najczęstszym wyborem inwestorów są fundusze inwestycyjne otwarte.

Czym jest fundusz inwestycyjny otwarty?

FIO (fundusz inwestycyjny otwarty) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, w którym inwestor nabywa jednostki uczestnictwa. FIO charakteryzuje się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa. To oznacza, że na żądanie uczestnika FIO zbywa lub odkupuje jednostki uczestnictwa. Obowiązek dokonania odkupu ma swoje odbicie w polityce inwestycyjnej, którą stosuje fundusz, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni. Fundusze inwestycyjne otwarte inwestują w aktywa charakteryzujące się dużą płynnością – większą niż fundusze alternatywne. Zazwyczaj wybierają papiery wartościowe, instrumentu rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zalety inwestycji

Fundusz inwestycyjny jest formą lokowania nadwyżek finansowych przeznaczoną dla wszystkich osób, nawet tych, które nie mają doświadczenia na rynku kapitałowym ani nie dysponują dużym kapitałem. Fundusze, zarządzane przez specjalistów od rynków finansowych, charakteryzują się wysoką elastycznością oferty, która sprzyja stosowaniu zasady dywersyfikacji. Inwestor może wybrać dogodny termin wejścia w inwestycję, ale też w każdej chwili z niej zrezygnować.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.