Kim jest superwizor i czym się zajmuje?

Mężczyzna superwizor

Proces psychoterapeutyczny przebiega w oparciu o relację międzyludzką, co oznacza, że także psychoterapeuta – mimo konsekwentnego treningu psychoterapeutycznego, popartego latami edukacji, praktyk i certyfikacji, potrzebuje wsparcia zawodowego i osobistego.

Kim jest superwizor psychoterapii?

Superwizor psychoterapii jest osobą, która takiego wsparcia udziela. Superwizja, a więc profesjonalna konsultacja działań terapeutycznych, służy praktykującemu psychoterapeucie w uczeniu się radzenia sobie z nowymi sytuacjami zawodowymi, zarządzania własnym stresem i problemami terapeutycznymi, które są aktualnie przepracowywane przez niego w gabinecie.

Superwizor psychoterapii jest więc swoistym nauczycielem psychoterapeuty. Sami superwizorzy natomiast, spotykają się w ramach specjalistycznych seminariów i konsultacji zespołowo, omawiając bieżące problemy terapeutyczne i środowiskowe w praktykach psychoterapeutycznych. Superwizorzy bowiem są najbardziej doświadczonymi i uznanymi psychoterapeutami, legitymującymi się nie tylko wieloletnim wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, posiadaniem aktualnego certyfikatu superwizora, ale i powszechnym zaufaniem tej grupy zawodowej.

Superwizor – kto to? 

Superwizja jest specyficzną i strategiczną psychoterapią samego psychoterapeuty. Superwizor to osoba, która – wraz z psychoterapeutą – stawia sobie konkretne cele superwizyjne, tak aby rozwój zawodowy i osobisty psychoterapeuty przebiegał harmonijnie. Superwizant wybiera swego superwizora spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, bowiem w tej relacji ważna jest także obustronna akceptacja. Na pytanie: superwizor-kto to, odpowiedź jest więc wieloraka: nauczyciel, kontroler, a przede wszystkim osoba wspierająca poprawność procesu psychoterapeutycznego. 

Superwizor w pracy – jak wygląda sesja i cykl superwizyjny? 

Superwizja przypomina elementarne składniki psychoterapii. Superwizorzy spotykają się ze swoimi superwizantami okresowo lub na specjalną prośbę, jeśli pojawią się ku temu ważne przesłanki. Spotkanie w ramach superwizji rozpoczyna się od ustalenia celów psychoterapeuty, a wśród nich najwyższą wartość etyczną stanowi oczywiście dobro pacjenta.

Podczas superwizji, superwizorzy omawiają więc pracę gabinetową, relacje terapeutyczne oraz mechanizmy psychologiczne mogące mieć wpływ na relacje w diadzie: psychoterapeuta-pacjent. Celem tej pracy jest poszerzanie wiedzy i świadomości psychoterapeuty – tak, aby skutecznie radził on sobie z każdym problemem terapeutycznym zgłaszanym przez klienta w gabinecie. Celem superwizji, jako sesji i jako procesu, jest więc konsekwentny wzrost jakości świadczonych usług terapeutycznych. 

Co trzeba wiedzieć o profesjonalnej superwizji psychoterapeutycznej? 

Otóż:

  1. Superwizja może przebiegać w formie indywidualnych lub grupowych spotkań, w zależności od jej celu.
  2. Superwizor wspiera psychoterapeutę na zasadach ustalonych obustronnie w kontrakcie superwizyjnym.
  3. Wybór metod i technik superwizyjnych zależy od celu ustalonego wspólnie przez superwizora i superwizanta, ale musi być on zaakceptowany przez obie strony relacji/
  4. Superwizja pomaga psychoterapeucie lepiej rozumieć sytuację pacjentów i radzić sobie ze zjawiskami psychologicznymi takimi jak: opór, przeniesienie, przeciwprzenisienie i pokrewnymi.
  5. Dane uzyskane przez superwizora podczas procesu superwizyjnego objęte są tajemnicą i dbałością o dobra osobiste superwizanta.

Wybierając konkretnego psychoterapeutę warto więc nie tylko sprawdzić jego szczegółowe kwalifikacje, zweryfikować ukończenie studiów, szkoleń, posiadanie aktualnego certyfikatu psychoterapeuty, ale i fakt poddawania się superwizji.

Rzetelni psychoterapeuci sami formułują takie informacje w swych ofertach psychoetrapeutycznych. Również stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów i superwizorów publikują na swych stronach internetowych aktualne listy aktywnych superwizorów. Superwizorzy mają szereg obowiązków etycznych, związanych z kodeksami etyki zawodowej poszczególnych orientacji psychoterapeutycznych, dlatego do ich grona zapraszane są naprawdę sprawdzone, zaufane i szanowane środowiskowo osoby. Również okresowo weryfikowane pod kątem ich aktualnego rozwoju osobistego i zawodowego. Superwizja jest bowiem warunkiem wysokojakościowego procesu psychoterapeutycznego. 

Anna Kapusta – socjolog,
antropolog społeczny i literaturoznawczyni.
Twórczyni i popularyzatorka
tekstoterapii kulturowej w Polsce.
Stara się ciągle wprowadzać w obieg masowy
podstawy wiedzy o profesjonalnej psychoterapii.

Źródło:

  • Evans Kenneth, Gilbert Maria, Superwizja w psychoterapii, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.