Opieka nad bliskimi, czyli o tym jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną, ma prawo ubiegać się o specjalny zasiłek. Warto jednak wiedzieć, dla kogo przeznaczone jest takie wsparcie finansowe, jaka jest jego wysokość i w jaki sposób można się o nie ubiegać.

Gdzie ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą można uzyskać z ramienia ZUSu lub pomocy społecznej. Świadczenia mogą być przyznawane automatycznie lub na wniosek opiekuna. Warto także zaznaczyć, że pieniądze można dostać po spełnieniu szeregu warunków. Trzeba skompletować dokumenty i wnioski, a następnie złożyć je w oddziale ZUS lub w domu pomocy społecznej.

Zasiłek opiekuńczy z pomocy społecznej

W ośrodkach pomocy społecznej można ubiegać się o zasiłki opiekuńcze na starszych. Taka możliwość przysługuje osobom, które mają obowiązek alimentacyjny lub są współmałżonkami. Ośrodek pomocy społecznej może też przekazać zasiłek, jeżeli jest konieczność stałej opieki nad osobą starszą, chorobą lub niepełnosprawną. Taka pomoc wynosi 520 zł miesięcznie. Aby ja otrzymać, należy spełnić wszelkie wymagania, które są wskazane w ustawie. Przede wszystkim dochód na osobę nie powinien przekraczać 764 zł miesięcznie. 

Można także starać się o zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom, które mają powyżej 75 lat lub są niepełnosprawne w stopniu znacznym. Wynosi on 153 zł miesięcznie.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
Źródło: Pixabay.com

Aby ubiegać się o oba zasiłki, konieczne jest złożenie właściwych dokumentów do siedziby lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS

W przypadku zasiłku z ZUS, osoba która sprawuje opiekę nad starszym członkiem rodziny, może w w trakcie roku zawiesić swoją zawodową działalność na maksymalnie dwa tygodnie i za ten czas i tak otrzymać wynagrodzenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia na każdy dzień, na podstawie obliczenia średniej pensji opiekuna w ubiegłym roku. Zasiłek ma wymiar 80%.

Inny rodzaj zasiłku

Warto także wspomnieć o innym rodzaju zasiłku przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli o świadczeniach będących specjalnym dodatkiem pielęgnacyjnym. Mogą go otrzymać osoby, które są uprawnione do renty lub emerytury lub są uznana za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania, a także osoby, które ukończyły 75 lat. Wysokość takiego zasiłku jest określona na stronie ZUS.

Wymagane dokumenty

Jak wspomniano wcześniej, aby otrzymać dany zasiłek opiekuńczy, konieczne jest skompletowanie wymaganych dokumentów takich jak:

  • kserokopia dowodu tożsamości (plus oryginał do wglądu),
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, która wymaga ciągłej opieki,
  • dokument, który potwierdza stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą starszą, a jej opiekunem,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego na temat dochodów opiekuna,
  • zaświadczenie właściwe,
  • zaświadczenie potwierdzające kwotę składek na ubezpieczenie,
  • inne dokumenty, które mogą być wymagane w danym przypadku.

Opieka nad osobami starszymi, które dodatkowo borykają się z różnymi chorobami, zaburzeniami czy niepełnosprawnościami to bardzo ciężka i wymagająca praca, którą niejednokrotnie trzeba pełnić niemal 24 godziny na dobę. Dlatego z pewnością warto skorzystać z dostępnych możliwości i ubiegać się o pomoc i wsparcie właściwych organów, aby móc zapewnić godne życie sobie i podopiecznemu.

Artykuł napisała:
Anna Kubica – oligofrenopedagog
interesujący się procesem wychowania i edukacji dzieci,
a także wszelkimi zagadnieniami
związanymi z aranżacją wnętrz i ogrodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.