Psycholog Białystok

Adresy psychologów do których warto zgłosić się w razie problemów:

Gabinet Pomocy Psychologicznej Antidotum Marta Twarowska
ul. Poleska 19 lok. 24, Białystok

Eureka Psychiatria i Psychoterapia Dzieci i Młodzieży
ul. Wesoła 17 /1, Białystok

Emilia Podgórska Praktyka Psychologiczna
ul. Sybiraków 19 lok. 31, Białystok

Derlukiewicz Marta Gabinet Psychoterapii i Analizy
ul. Sienkiewicza 46 /61, Białystok

Dec-Arciuch Małgorzata Gabinet Psychiatryczny
ul. Sienkiewicza 79 a lok. 202, Białystok

Dawidowicz Marek Gabinet Psychoterapii Dawidowicz Skrót: Gp Dawidowicz
ul. Gajowa 78 lok. 35, Białystok

„Counseling” Diagnoza Pomoc Psychologiczna Szkolenia Patryk Stecz
ul. Dolna 45, Białystok

Boćwińska-Kiluk Beata Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
ul. Wróbla 21, Białystok

„AlterEgo” Zespół Terapeutyczny Prywatny Gabinet
Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. Młynowa 66 lok. 4, Białystok

„Alter” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 10 apok.104, Białystok

„Allegro” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Cieszyńska 3 a, Białystok

Agata Węglińska Psychiatra Dziecięcy
ul. Wesoła 17 /1, Białystok

„Ab Ovo” Gabinet Psychologiczny Maciej Rutkowski
ul. Starosielce 82, Białystok

Pracownia Psychoterapii Integracyjnej Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i
Współuzależnienia Jerzy Mirosław Słapek
ul. Storczykowa 5, Białystok

„Optima” Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
ul. Kujawska 53 /1, Białystok

Gabinet Psychologiczny Marzenna Radecka
ul. Lipowa 1 lok. 18, Białystok

Gabinet Psychiatryczny Specjalista Psychiatra Dr n. med. Marek Stankiewicz
ul. Żabia 12 lok. 9, Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Doradztwa Psychologicznego i Psychoterapii
Magdalena Piekara-Stojak

ul. Wasilkowska 1, Białystok

MłynowaMed Specjalistyczny Psychiatryczny Gabinet Lek. Joanna Łazarczyk
ul. Młynowa 38 lok. 13u, Białystok

Włókiennicza MED Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Markowski
ul. Włókiennicza 9 /1a,b, Białystok

„Anter” Teresa Toczydłowska
ul. Chłopska 14, Białystok

Gabinet Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej mgr Anna Giesko
ul. Skłodowskiej-Curie 3 /88, Białystok

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Virtus” S.C. Elżbieta Cichorek
Tomasz Cichorek

ul. Antoniuk Fabryczny 10, Białystok

Jan Mirucki
ul. Swobodna 43 lok. 54, Białystok

Centrum Psychiatryczne Adam Choroszucha
ul. Podleśna 16 lok. 2, Białystok