Psycholog Kołobrzeg

Adresy psychologów do których warto zgłosić się w razie problemów:

Ruta Iwona Pracownia Psychologiczna
ul. Lwowska 10 C lok. 7, Kołobrzeg

Rafalska Irena Ośrodek Profilaktyki i Terapii
ul. Obrońców Westerplatte 19 l. 22, Kołobrzeg

„Psycho-Test” Karolina Święciaszek
ul. Kościuszki 26 m. 2, Kołobrzeg

Psychoterapia Wojciech Montwiłł
ul. Wschodnia 18 lok. U2, Kołobrzeg

Psycholog Terapeuta Agnieszka Kolikow
ul. Łopuskiego 52, Kołobrzeg

Psycholog Remigiusz Paprocki
ul. Wschodnia 3, Kołobrzeg

Prywatna Praktyka Psychologiczna Marta Giza
ul. Warszawska 15, Kołobrzeg

Pracownia Psychologiczna Magdalena Kawczyńska
ul. Wyczółkowskiego 2, Kołobrzeg

Popielewska-Pawłowska Agnieszka Pawłowski Jacek
Gabinet Psychiatryczno-Psychologiczny

ul. Wielkopolska 2 B/7, Kołobrzeg

Niewiadomska Małgorzata Anna Prywatna Praktyka Psychologiczna
ul. Wielkopolska 2 b/7, Kołobrzeg

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Łopuskiego 52, Kołobrzeg

Monika Karpowicz Psychoterapeuta
ul. Giełdowa 8 e/12, Kołobrzeg

Monika Karpowicz Psychoterapeuta
ul. Wylotowa 87 c, Kołobrzeg

Lipert-Wódz Monika Praktyka Lekarska
ul. Helsińska 6 A l. 3, Kołobrzeg

Lewandowski Jan Gabinet Psychologiczny
ul. Bolesława Krzywoustego 19 B m. 8, Kołobrzeg

„Krokus” Pracownia Profilaktyki Psychoedukacji i Terapii Katarzyna Kolańczyk
ul. Krzemieniecka 4 lok.5, Kołobrzeg

Indywidualna Praktyka Psychologiczna Zuzanna Kuks
ul. Tuwima 17, Kołobrzeg

Gabinet Specjalistyczny Psychiatryczno-Psychologiczny lek. Agnieszka
Popielewska-Pawłowska mgr Jacek Pawłowski

ul. Wielkopolska 2 B/7, Kołobrzeg

Gabinet Psychologiczny Jolanta Kempińska
ul. Kupiecka 5 a, Kołobrzeg

Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny Edyta Łuców-Stepczyńska
ul. Łopuskiego 50 A/15, Kołobrzeg

Borkowscy B. D. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Kupiecka 5 a, Kołobrzeg

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Równe Szanse
ul. Poznańska 9, Kołobrzeg

„Viola” FHU Mariusz Andrzejewski Leczenie Uzależnień
ul. Gierczak 15, Kołobrzeg

Gabinet Psychologiczny Włodzimierz Jan Wawrzynowski
ul. Śniadeckich 25 c /4, Koszalin