Psycholog Ostrołęka

Jest to miasto położone na terenie niziny północnomazowieckiej  w województwie mazowieckim. W tej okolicy już w X wieku istniał gród i osady. Rozwój gwarantowało położenie dogodne miasta w sąsiedztwie szlaków północ – południe na tereny zamieszkiwane przez Prusy oraz Jaćwingów.

Dokładna data powstania miasta nie jest znana. Za to odkryte pozostałości grodów pozwalają sądzić, że było to jeszcze przed chrystianizacją. W późniejszych wiekach nastąpił rozwój miasta w wyniku nadania przywilejów. Największy rozkwit miasta nastąpił po przyłączeniu Ostrołęki wraz z całym regionem do Korony Polskiej. Strategiczne położenie miasta skutkowało nie tylko dobrą koniunkturą ale też licznymi zniszczeniami.

Obecnie Ostrołęka jest liczącym się miastem w regionie. Jej rozwój dalszy jest możliwy poprzez utworzenie na jej terenie specjalnej strefy ekonomicznej, która daje dobre warunki do lokacji dla firm.

Adresy psychologów do których warto zgłosić się w razie problemów:

Pracownia Psychologiczna Modus Magdalena Zalewska
ul. Kościuszki 18, Ostrołęka

Polańska-Jaksina Agata Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Agatowa 11, Ostrołęka

Pokraśniewicz Joanna i Konrad Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne

ul. Prądzyńskiego 4 /17, Ostrołęka

Niziołek Marek Pomoc Terapeutyczna w Sytuacjach Trudnych
ul. Piłsudskiego 25 lok. 30, Ostrołęka

Niziołek Marek Pomoc Terapeutyczna w Sytuacjach Trudnych
ul. Skierkowskiego 22 m. 14, Ostrołęka

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 7,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 7,

„Moje Spotkania” Gabinet Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej
ul. Głowackiego 37, Ostrołęka

„Medilis” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Gorbatowa 7 d/27, Ostrołęka

„Logos” S.C. Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Iwona Popiołek Barbara Kamińska
ul. Hallera 10, Ostrołęka

Lisowska Anna Psychiatra
ul. Reymonta 5 /8, Ostrołęka

Iwona Popiołek Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny „Logos”
ul. Hallera 10, Ostrołęka

Harmonia Gabinet Psychoterapii Ilona Bekair-Dłużyńska
ul. Gorbatowa 7 D lok. 24C, Ostrołęka

Hanna Puch Gabinet Psychoterapeutyczny „Między Nami”
ul. Hallera 10, Ostrołęka

Gabinet Psychoterapii Barbara Danuta Truszkowska
ul. Modrzejewskiej 9 lok. 22, Ostrołęka

Gabinet Psychologiczny S.C. Zenon Wacław Ostasz i Halina Ostasz
ul. Komisji Edukacji Narodowej 8, Ostrołęka

Gabinet Psychologiczny Paweł Łaszkiewicz
ul. Gorbatowa 7 b/9b, Ostrołęka

Dorota Bugaj Gabinet Pomocy Psychologicznej
ul. Sienkiewicza 24 -26 lok. 77, Ostrołęka

Bohdziewicz Marek Gabinet Lekarski
ul. Celulozowa 6 a l. 7, Ostrołęka

Alina Suchecka Usługi Psychoterapeutyczne
ul. Hallera 10 lok. 6, Ostrołęka

Poradnia Małżeńska „Spotkanie” w Ostrołęce Joanna i Norbert Dawidczykowie
ul. Farna 1, Ostrołęka