Skąd biorą się kłótnie i nieporozumienia w związku? Jak sobie z nimi radzić?

Problemy w związku

Obecny czas dla całej ludzkości nie jest prostym. Brak stabilności, pewności odbiera poczucie kontroli. Wciąż nowe restrykcje utrudniają funkcjonowanie w życiu a coraz większa liczba zakażeń wywołuje lęki i obawy o zdrowie własne i najbliższych.

Skąd te problemy?

Napięcie, niepokój łączy się z bezradnością w efekcie dający dyskomfort psychiczny, który prowadzi często do zaburzeń sfery psychosomatycznej. Każdy z nas reaguje na ową sytuację w inny sposób, niektórzy będą to odczuwać somatycznie bólem głowy czy brzucha, inni odreagowywać po przez atakowanie i wyładowywanie się na najbliższych.

W wyniku gorszego samopoczucia, napięcia, lęku towarzyszącego dyskomfortu psychicznego, z którym nie jesteśmy w stanie się uporać – Cierpimy, Kłócimy się. Chociaż sprzeczki i kłótnie były zawsze dzisiaj nabierają one większego natężenia i eskalują.

Może właściwym rozwiązaniem byłoby się pochylić nad tym i przyjrzeć skąd one się biorą? I jak możemy temu zaradzić, jednocześnie zmieniając swoje życie i relacje w bardziej satysfakcjonujące?!

KŁÓTNI I NIEPOROZUMIENIA W ZWIĄZKU – JAK JE ROZWIĄZYWAĆ I CZERPAĆ SATYSFAKCJĘ Z BLISKIEJ RELACJI?

Na Czym Polegają Problemy Interpersonalne?

Problemy interpersonalne to po prostu nawracające problemy w relacjach z ludźmi. Są to trudności, których przyczyna tkwi w nawracającym wzorcu odbioru, interpretacji i zachowania, który destruktywnie wpływa na układanie stosunków z rodziną, współpracownikami czy też partnerem.

Co Jest Przyczyną Konfliktów?

Przyczyną problemów interpersonalnych są nieadaptacyjne strategie radzenia sobie, czyli niezbyt pomocne sposoby reagowania w sytuacjach z którymi borykamy się każdego dnia.

Wiele reakcji jest automatycznych i nieuświadomionych. Aczkolwiek brak wglądu w nie znacznie obniża poziom naszych relacji i niekorzystnie wpływa na rozwój relacji.

Do najczęściej stosowanych nieadaptacyjnych schematów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami który prowadzi do problemów interpersonalnych jest ATAKOWANIE drugiej osoby. Osoby stosujące schematy należące do kategorii ,,ataku” uważają, że dopiero poprzez dominacje nadmierną asertywność są w stanie przejąć kontrolę i są w stanie osiągnąć własne cele. Potrzeba uznania, nadmierna kompensacja polegająca na podejmowaniu prób wywarcia wrażenia na innych i uzyskania uwagi dzięki spektakularnym osiągnięciom i wysokiemu statusowi zaburza funkcjonowanie w zgodnej relacji. Nastawienie na realizacje zadań nie na relacje. Chęć udowodnienia sobie i wszystkim wokół o swojej perfekcji wpływa destrukcyjnie na jakość związków, nie pozwalając cieszyć się i dzielić radościami dnia codziennego. Osoby u których został wykształcony schemat reagowania ,, atakiem” mają tendencję do obwiniania, przypisywania winy za swoje szczęście innym, krytykowania czy też stawiania oporu. Nadmierne uzależnienie od drugiej osoby, wdrukowana myśl, iż nie mogę bez kogoś żyć jest tak zwanym szantażem emocjonalnym komunikat typu ,, jeśli mnie opuścisz to się załamie”

Inną reakcja również często występującą w radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi jest WYCOFANIE. Dana osoba wycofuje się z sytuacji i relacji po prostu ignorując krytykę, odmawiając rozmowy, zmieniając temat lub wychodząc z pomieszczenia. Wycofanie społeczne, nadmierna autonomia prowadzi do izolacji społecznej, odcinania i dystansowania się od drugiego człowieka. Brak komunikacji, werbalizacji swoich uczuć i potrzeb destrukcyjnie wpływa na jakość relacji.

Wycofanie w związku

Skąd Się Biorą Nieadaptacyjne Strategie Radzenia ?

Wielu z nich uczymy się w dzieciństwie – pomagają nam przetrwać wszelkiego rodzaju sytuacje rodzinne. Na przykład dziecko dla swojego ,, dobra” poddaje się woli dominującego rodzica. W kontakcie z dystansowanym ojcem z obawy przed odrzuceniem reaguje wycofaniem, zależnością lub nadmierną uległością. Owe strategie przenosi i powiela w dorosłym życiu.

Niekiedy dzieci uczą się strategi radzenia sobie przez naśladowanie – postawy obserwowane u rodziców. Atak w sytuacji strachu czy obwinianie w sytuacji poczucia skrzywdzenia.

Strategie radzenia możemy nabywać również na kolejnych etapach życia, ponieważ określone zachowanie sprawdziło się w jakiejś sytuacji zaczynamy je powtarzać. Np. dziecko w szkole które zauważa, że zyskuje uwagę dzięki robieniu dowcipów – staje się ,, klasowym błaznem”. Pracownik który widzi przychylność kierownictwa gdy ,, mówi to co oni chcą usłyszeć” staje się uległym i zaprzestaje wyrażać swoje zdanie.

Problem ze wszystkimi nieadaptacyjnymi strategiami radzenia sobie polega właściwie na tym, że na krótką metę są nieco pomocne, chroniąc przed stresem w relacjach z pewnymi osobami dlatego też wpadamy w pułapkę ich stosowania. Z czasem jednak przekształcają się w nieelastyczne, utrwalone wzorce zachowań i zaczynamy reagować w ten sam sposób we wszystkich sytuacjach społecznych. Niewłaściwe strategie radzenia sobie zostają uogólnione i się utrwalają. W dorosłym życiu próbujesz w kontaktach z przyjaciółmi, mężem, szefem postępować w taki sam sposób w jaki odnosiłeś się do rodziców bądź rówieśników. Jednak to co kiedyś sprawdzało się marginalnie dziś działa fatalnie. Krótkoterminowa strategia stała się długofalowym problemem.

Świeca - nieadaptacyjne strategie radzenia sobie

Co robić?

Musisz zmienić strategie radzenia sobie – niestety nie jest to takie proste, ponieważ owe strategie powstały na głębszym poziomie mają swoje źródło w podświadomych przekonaniach zwanych schematami. Schematy to głęboko zakorzenione podstawowe przekonania, dotyczące tego kim jesteśmy i natury relacji z innymi.

Jakie przekonania w nas tkwią?

Oto kilka podstawowych schematów

 • ,,Ludzie zawsze mnie opuszczają..”,
 • ,Niebezpiecznie jest ufać innym..”
 • ,,Nie uda mi się..”
 • ,,Zadowoli mnie tylko najlepszy wynik..”
 • ,,Nie potrafię o siebie zadbać potrzebuje kogoś na kim będę móc polegać..”
 • ,,Musze funkcjonować na największych obrotach, błędy są niedopuszczalne..”

Jeśli wykazujesz tego rodzaju schematy to czasem zaczynasz postępować zgodnie z nimi. To zaś prowadzi do rozwoju wspomnianych nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie, które tak trudno wykorzenić. Schematy kierują nie tylko twoim zachowaniem, ale też tym w jaki sposób interpretujesz zachowanie innych ludzi. Postrzegasz ludzi przez pryzmat swoich schematów, dostrzegając negatywne słowa i działania innych.

Pomocna dłoń w problemach w związku

Jak Poradzić Sobie z Problemami W Relacjach Międzyludzkich, Jak zdobywać szczyt i cieszyć się życiem jak i satysfakcjonującymi relacjami?

Aby pozbyć się problemów interpersonalnych musisz wyznaczyć i zrealizować podstawowe cele. Po pierwsze zmiana zachowania. Uświadomienie niewłaściwych kroków i zaprzestanie krytykowani, atakowania czy obwiniania. Po drugie opanowanie dostępnych reakcji i zachowań w różnorodnych sytuacjach. Po trzecie musisz odciąć się od negatywnych przekonań dotyczących siebie i innych. Po czwarte zmierzenie się z problemem, musisz przestać unikać sytuacji towarzyskich.

Nie jest to łatwe ale jest to możliwe, największe efekty obserwuje się łącząc techniki terapii akceptacji zaangażowania z technikami terapii schematów.

 1. Odkrycie własnych schematów.
 2. Rozpoznanie stosowanych nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie.
 3. Rozpoznanie swoich najważniejszych wartości dotyczących relacji z ludźmi.
 4. Nauczenie się obserwowania i akceptowania bólu wywoływanego schematami bez działania pod jego dyktando.
 5. Nauczenie się dystansowania od bolesnych myśli wywołanych schematem.
 6. Przełożenie wartości, które chcesz realizować w relacjach z ludźmi na działanie.

Relacje w związku

W miarę upływu prowadzenia terapii i wykonywania zalecanych ćwiczeń pacjenci nabywają zdolność radzenia sobie z problemami w relacjach międzyludzkich. Dzięki zastosowanej sześcioelementowej procedurze nabywają umiejętności adekwatnego reagowania jednocześnie podnosząc satysfakcję z bliskich relacji.

Artykuł napisała:
Klaudia Put – Psycholog, Psychoterapeuta,
https://www.linkedin.com/in/klaudia-put-7477101a6/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.