Style radzenia sobie w trakcie trwania pandemii

Koronawirus

Paulina Podrez – psychoterapeuta, seksuolog

Sytuacja epidemiologiczna stanowi pewnego rodzaju sprawdzian naszych dotychczasowych mechanizmów obronnych, które muszą poradzić sobie z nietypową, lękotwórczą sytuacją. Osoby dobrze funkcjonujące dotychczas w swoim bezpiecznym, rytualnym małym świecie mogą ulec dekompensacji.

O czym mowa?

Osoby niżej funkcjonujące, posługujące się takimi mechanizmami obronnymi jak zaprzeczenie, projekcja czy omnipotentna kontrola, będą grupą osób zaprzeczającą jakimkolwiek negatywnym, zagrażającym skutkom pandemii ( finansowym, społecznym, zdrowotnym).

Omnipotencja pchać będzie takie osoby w zachowania niekiedy ryzykowne, ponieważ poziom wyparcia oraz poczucie wyjątkowości nie pozwala takim osobom na konfrontację z własną kruchością. Mechanizm projekcji, polegający na wypieraniu nie akceptowalnych własnych części i aktywne przeżywanie ich u innych z powodu konfliktu, powodować będzie prawdopodobnie angażowanie się na forach internetowych i grupach społecznościowych.

Jak zachowywać się będą osoby na niskim poziomie organizacji osobowości?

Osoby takie żywo krytykować będą tych, dbających o swoje zdrowie czy mówiących o swoim lęku. Nie zaprzestaną imprezowego stylu życia, korzystania z wygód na rzecz walki z pandemią, ponieważ w większości nie są zdolne do poświęceń oraz odejścia od wyparcia, skupiają się na swoich hedonistycznych potrzebach. Obecną sytuację przeżywać będą z poziomu bezcelowych uniedogodnień wymierzonych w nich.

Aktywować się mogą wątki prześladowcze, upatrując spisowego podłoża w sytuacji krajowej czy światowej. Grupę tą reprezentują osoby z różnymi zaburzeniami osobowości.

Co z osobami na średnim poziomie funkcjonowania?

Osoby funkcjonujące na średnim poziomie organizacji osobowości, ale z mechanizmami obronnymi z wyższego rzędu korzystać będą z różnego rodzaju form zaprzeczenia, regresji czy racjonalizacji. Testowanie rzeczywistości jest nie zaburzone czyli osoby takie posiadają mimo zaprzeczenia dostęp do adekwatnego wglądu na temat sytuacji epidemiologicznej. Dostrzegając w pełni konsekwencje, możliwe skutki i rokowania. Innym aspektem jest emocjonalne dystansowanie się i ucieczka w aktywności wspierające wyparcie – gry komputerowe, alkohol czy aktywności seksualne. Regresja wspierać będzie takie aktywności i może nastąpić powrót do dawnych przyzwyczajeń (kompulsywne obżarstwo, seriale itp).

Osoby z wysokim poziomem organizacji osobowości

Osoby na wyższym poziomie organizacji osobowości operujące takimi mechanizmami obronnymi jak sublimacja, identyfikacja, intelektualizacja mogą skupiać się na aktywnościach polegających na inwestycji w siebie. Mechanizm sublimacji polegający na twórczym, zdrowym oraz akceptowalnym społecznie sposobie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, kierować będzie ku wykorzystaniu czasu kwarantanny w samorozwojowych celach.

Osoby takie wykorzystywać będą dodatkowy czas związany z obecną sytuacją na edukację, korzystanie z oferowanych w Internecie darmowych szkoleń, ćwiczeń czy wydarzeń kulturalnych. Skłonne będą prawdopodobnie bardziej niż poprzednie grupy do weryfikacji swojego dotychczasowego stylu życia i wprowadzeniu zmian, planów na przyszłość. Identyfikacja z innymi pozwala na dostęp do empatycznego pierwiastka i wspieranie instytucji czy osób w kryzysie oraz poszerza obraz rzeczywistości. Intelektualizacja pełnić może funkcję poczucia bezpieczeństwa związanego z zgromadzoną wiedzą na temat epidemii, środków zaradczych dając takiej osobie poczucie kontroli.

koronawirus, pandemia
Źródło: pixabay.com

Powyższe opisy dotyczą prawdopodobnych możliwych scenariuszy stylów radzenia sobie w obecnej sytuacji różnych grup społecznych uwzględniając ich poziom organizacji osobowości, niemniej sytuacje katastroficzne należą do wydarzeń wykraczających poza normalne funkcjonowanie człowieka, a co za tym idzie przystosowawcze formy radzenia sobie mogą znacząco ulec zmianie.

Artykuł napisała:
Paulina Podrez,
psychoterapeuta, seksuolog
www.paulina-podrez.pl.

 

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.